Aileen's Future - It Takes A Tough Man To Make A Tender Aileen.

Global ekonomi

Posted March 11, 2016, 11:37 a.m. By aileen Tags: education

Det är så svårt idag att välja vad att studera. det finns så många intressanta ämnen att välja mellan. Min mamma är journalist och min pappa är ingenjör. Först trodde jag att det skulle vara trevligt att vara en ingenjör som min pappa, men sedan ändrade jag mig när jag träffade jan rydenäs, ekonomi expert. Vi träffade på konferensen om förvaltning och finansiering. Jag började bli intresserad av ämnet och hitta mycket viktigt. Idag, handlar allt om ekonomi.